Корпоративен PR 

Изграждането на Корпоративен имидж е сложен и продължителен процес, който изисква професионален подход и ресурси. PR стратегиите, които разработваме за нашите клиенти, целят да откроят компаниите и да конструират корпоративна уникалност. Предоставяме съдействие и професионална консултация за реализацията на цялостна комуникационна политика.

Специализиран PR в областта на здравеопазването

PR Play е една от малкото агенции в България, специализирана в областта на здравеопазването. Опитът, който имаме, позволява да предложим най-добрите PR решения и стратегии, спазвайки стриктно всички етични и законови правила в тази сфера. Партньорството ни с Chandler Chicco Companies ни позволява да разширим компетенцията си, опирайки се на най-добрите комуникационни практики на световно ниво.

Продуктови комуникации

PR Play има доказан опит в реализирането на продуктови комуникации. Екипът ни съдейства на компаниите да поддържат дълготраен имидж на конкретни продукти, както и да се създадат трайни позитивни отношения между марката и нейната аудитория.

Кризисни комуникации

В моменти на криза, когато медиите често играят ключова роля, експертните консултации и опита на PR професионалистите са задължителни. За овладяването на критични ситуации нашите услуги включват професионален анализ, незабавна реакция по отношение на медиите, медиа лобиране, сътрудничество с лидери на мнение.

Public Affairs

За да бъдат успешни PR стратегиите, е необходимо детайлно познаване на политическата среда и процесите в нея. Нашият професионален съвет и консултация, помагат на клиентите ни да изградят адекватно поведение и правилни действия при общуването с държавната и местните власти.

CSR

Корпоративната социална отговорност е концепция, чрез която компаниите интегрират социалните си ангажименти и участват в различни обществени каузи – социални, културни или екологични. Всеки бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна сфера от обществения живот.

B2B

PR Play улеснява контакта между компаниите и техните бизнес партньори. Предлагаме всички възможности за b2b събития: кръгла маса, работна среща, конференция, семинар, коктейл, неформални събития и др.

Digital&Social Media

Тази услуга дава възможност за нов тласък на бизнеса и изграждане на стабилни общности от последователи. Ние съдействаме за правилното корпоративно развитие в дигиталната среда – адекватно присъствие и управление на онлайн репутацията. Правилната комуникационна стратегия и социалните медии да се използват умело и професионално като канал за реализиране на печеливши PR инициативи.

Вътрешни комуникации

PR Play има дългогодишен опит в разработването на цялостни стратегии за управление на вътрешните комуникации в големи компании. Стратегиите включват иницииране и организиране на вътрешни срещи и презентации, вътрешно-фирмени електронни издания, създаване на канали за обратна връзка към мениджмънта, тренинги за сплотяване на екипите.

Събитиен мениджмънт

Организирането на специални събития е неразделна част от комуникационната стратегия на всяка компания. Професионално организираните събития спомагат за изграждането на добро отношение на партньорите към компанията и съдействат за изграждане и развитие на корпоративния имидж и култура. Те целят подобряване на комуникацията не само между отделни фирми, а и в рамките на дадена компания.

Медиа тренинги

Програмата на професионалното медиа обучение включва запознаване с работата на медиите, полезни съвети за поведение при радио и телевизионни интервюта, или пред публика, и подготовка за някои специфични по-трудни ситуации. Основният курс за общуване с медиите се състои от теоретична част, по време на която се представят основните правила за общуване с медиите и специфични съвети за успешна комуникация. Практическата част на обучението включва упражнения и интервюта (пред камера), симулиращи основните ситуации, в които се налага общуване с журналисти.

Медиа планиране

PR Play предлага медийно планиране, съобразено със спецификите и комуникационните нужди на своите клиенти. Тази услуги включва професионално определяне на рекламните цели и последващ избор на приоритетните медии. Съобразяваме се с показателите за ефективност - TRP, Coverage, Frequency и т.н. и спрямо тях разпределяме бюджета по медии.

Медиа мониторинг

Предлагаме професионален преглед на всички медии, съобразен с нуждите на клиентите ни. Екипът ни наблюдава и анализира медийното пространство, проследява тенденциите и влиянието им върху репутацията на определени компании и организации. Медиа мониторингът дава база за проследяване на общественото мнение, нагласите на конкурентни компании и спомага за взимането на правилни бизнес решения.

Консултации за спонсорство

Екипът на PR Play предлага консултации при вземането на решения за спонсорство, реклама и участие в кръгли маси, обществени дискусии, конференции и конкурси. Подготвяме дългосрочни стратегии за спонсорство на базата на проучване и оценка на различните възможности за участие на компанията в такъв тип проекти.

*/ ?>